کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قرچک 2


این مرکز در دهه ی فجر سال 1386 ساخته شده است.


این مرکز در زمینی به مساحت 498 متر مربع و با زیر بنای 277 متر مربع

احداث شده است.آدرس: تهران-شهرستان قرچک -خیابان محمد آباد-مهدیه 11-کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان قرچک شماره 2


عکس مرکز